zpět

Vila Bořanovice

Ing. et Ing. arch. Jakub Med
MgA.Ing.arch. Petr Uhlík,
studie 2017

 boanovice exterier00

 

Stavební pozemky se nachází v samém jádru obce Bořanovice na severním okraji Prahy. Navrhujeme jednopodlažní hmotu ve tvaru písmene U v duchu tradičního venkovského způsobu zastavování. Hmota domu dotváří formu návsi podporou rozvolněné uliční fronty. Těžištěm domu se v centru dispozice stává velkorysá venkovní terasa, odkaz hospodářského dvora, do které se dům orientuje. Přirozené klima na terase by měl udržovat vzrostlý ořešák. Rámy na terase slouží pro horizontální i vertikální stínění. Hlavní vstup do domu je z návsi. Výškové členění domu vychází a přímo navazuje na morfologii zahrady, která je podélně členěna na dvě úrovně, plynule navazující na zelenou střechu a terasu. Vnější fasády jsou zcela uzavřené, prosklené stěny kolem terasy naopak maximálně otevřené na výhled do údolí západním směrem. Její otevření nijak neporušuje intimitu vnitřních obytných místností domu. Materiálově je dům řešen směrem do návsi v hrubé omítce, střechu navrhujeme jako zelenou, aby splynula s navazující zahradou.

boanovice skica

 

boanovice situace

boanovice gif

boanovice exterier01

boanovice exterier03

boanovice interier01

boanovice interie02