zpět

Vila Frýdava

Ing.arch. Zuzana Šuleková
Ing.arch Petr Uhlík
foto: Tomáš Balej

Stavební pozemek investora je jedním s řady pozemků na pravém břehu lipenského  jezera v blízkosti hlavní pravobřežní komunikace do vesnice Frýdava. Řada pozemků je vymezena touto komunikací a vodní plochou lipenského jezera. Lze předpokládat, že svažité pozemky budou zastavěny individuální zástavbou rodinných domů a vil s vyšším plošným a prostorovým standardem, který bude splňovat náročné individuální nároky jejich uživatelů. Vzhledem k velikosti pozemků  bude tedy zástavba volná s nepřerušeným přírodním charakterem břehové linie až po  samotnou Frýdavu. Zároveň lze tedy očekávat konfrontaci různorodých architektonických přístupů. Společným tématem bude nutně orientace domů po svahu dolů k hladině jezera. Hmota budovy našeho návrhu se z komunikace příliš neuplatňuje. Viditelná je pouze horizontální linie horního obytného podlaží domu. Celá stavba je orientována směrem k vodní ploše a jižní, osluněné části pozemku.

Objekt se pokouší nalézt odpověď na velmi obtížné zastavovací podmínky. Hlavní a přirozená orientace svažitého  pozemku je severovýchodní, směrem k hladině vodní nádrže, zatímco jediné pobytově využitelné a osluněné místo se nachází v horní části na jihozápadě pozemku. Tyto rozporné  podmínky spolu s prudkým spádem celého pozemku nás přivedli k netradičnímu koncepčnímu řešení.  Celé těleso domu  jsme rozdělili na dvě hmoty. Spodní - sokl a horní  lehkou kládu.  Železobetonový kvádr o minimální půdorysné ploše, který redukuje míru založení ve svahu. Sokl je  orientovaný proti svahu tak,  aby se otevřela jižní fasáda. Sokl je jakýmsi pokračováním skály, jejím obnažením v materiálově příbuzné monolitické hmotě – betonu. Její vnitřní prostor je členěn betonovými kubusy koupelen, schodiště a obslužné prostory, které evokují balvany na skále. Mezi nimi vzniká volný užitný prostor. Horní lehký kvádr je posazen na hranu soklu co nejdále  směrem k vodní ploše. Jeho  horní plocha slouží jako pochozí terasa a zároveň přístup do domu. Je koncipován jako uzavíratelná skleněná hmota, která je vsazena doprostřed korun vzrostlých stromů, tvořící její přirozenou clonu. Pojímá v sobě hlavní denní obytný prostor domu otevřený výhledům k vodě i směrem k vstupní terase. Kvádr je symetricky překonzolován o 7, 8 metru na obě strany soklu. Z hlavní přístupové cesty je patrné pouze tato část domu. Z ulice bude pohledově kryta jednak vzrostlou zelení a částečně také umělým valem mezi hranicí pozemku a komunikací. Návrh se snaží maximálně zachovat  stávající vzrostlou zeleň na pozemku.

Dispozičně se jedná o přízemní dům se dvěma podzemními podlažími. Vila tvoří jednou samostatní bytovou jednotku, která je rozčleněna dle podlaží, na jednotlivé obytné funkce. V 1.N.P  jsou situovány vstupní prostory se schodištěm, sociální zařízení, kuchyň, jídelna s obývacím pokojem a samostatnou částí pro hosty. Prostory pro hosty jsou tvořeny dvěma ložnicemi, koupelnou a kuchyňským koutem. V 1.PP je umístěna noční část domu,  tvořena dvěma koupelnami, pokojem pro děti, ložnicí rodičů a dvěma krytými terasami, které plynule přechází do prostorné terasy s bazénem. V 2.PP  se nachází welness a kotelna na tuhá paliva spolu s příručním skladem paliva. Pod terasou je umístěn technický prostor pro rozvodné skříně elektro a bazénovou technologii.  Všechny tři podlaží jsou přímo propojeny s okolním terénem.