back

Přednáška pro KRUH

2008/04/03 tranzitdisplay Praha

Přednáškový večer, zaměřený na proměnu městských center a veřejných prostorů, věnovaný otázkám úprav náměstí, volby městského mobiliáře, úlohy zeleně uvnitř města či vkládání nových artefaktů (soch, kašen apod.). Kromě otázky úprav historického náměstí zaznělo během večera opakovaně téma revitalizace nábřeží (Litomyšl-Kadaň). Na rostoucí zastoupení soch ve veřejném prostoru upozornila prezentace Lukáše Rittsteina a dalších. Naše část se věnovala o připravované realizaciNábřežní promenády v Kadani. Report

                                                                                             tranzit_edit